Mission

Missie

INTACH België, de Belgische afdeling van INTACH India, heeft als doel de nodige fondsen in te zamelen voor de realisatie van het project De Verloren Tuinen van Khajuraho.

Met INTACH (Indian National Trust for Art and Cultural Heritage) als motor, is het de bedoeling dat dit project deze “verloren tuinen” terug tot leven brengt op een aangepaste, duurzame wijze volgens de basisfilosofie van INTACH: voor en door de lokale bevolking.

Mission

Het project past in een renovatieplan voor de ontwikkeling van Khajuraho en omgeving. De regering van Madhya Pradesh steunt dit plan om Rajnagar, de centrumstad met ongeveer 20.000 inwoners, te ontwikkelen als “erfgoed-stad” en zo in te schakelen in de bredere ontwikkeling van de streek. Het steunt op volgende pijlers:

  • Getrouwe historische reconstructie van de koninklijke tuinen van Khajuraho met inzet van lokale ambachtslui en toepassen van lokale know-how
  • Het aanleggen van een zadenbank van de lokale groenten- en fruitsoorten en het verbouwen ervan
  • Duurzame ontwikkeling tot stand brengen via duurzame landbouwtechnieken gebaseerd op “conservation agriculture” en duurzaam toerisme

De activiteiten rond duurzame landbouw gebeuren i.s.m. Navdanya

Partners